Sommarens arbeten

Aktuellt    2023-06-21

Vid Dalvägen och Hagalundsgatan pågår berg- och markarbeten hela sommaren. Under jord spränger vi ut berg för den kommande stationen Arenastaden. Se hur långt vi har kommit på vår framdriftskarta. 

Ovan jord kommer arbetena med att bygga Arenastadens norra uppgång i korsningen Dalvägen/Pyramidvägen starta i slutet av juli.
Vid Hagalundsgatan flyttar vi ledningar där stationens södra uppgång ska ligga.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.