Tätning av berg helgtid

Aktuellt  Stigbergsparken  2024-01-30

Injektering, alltså tätning av berg för att grundvattennivån inte ska påverkas, behöver göras i ett parti i tunnlarna, se röd markering i bild nedan.

Arbetsmomentet innebär att hål kommer att borras i berget och därefter tätas.

Arbetet planeras pågå preliminärt v. 5-9,  lördagar och söndagar kl. 07-19.

Arbetet beräknas inte överskrida riktvärdet för buller.

Injektering kommer att ske inom det rödmarkerade området, helger v.5-9.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.