Utökade arbetstider och luftburet buller med mobilkran

Aktuellt  Gullmarsplan  2024-05-28

På bussterminalen pågår arbeten med bland annat mobilkran. Kranen används för att utföra arbeten i hisschaktet.

Bullermätningar visar att när kranen används kvällar och nätter helgfri måndag-fredag, samt dagtid helger, riskerar riktvärden för luftburet buller att överskridas utomhus vid fasaden till de närmaste bostäderna. Riktvärdena inomhus innehålls.

Projektet har ansökt om och nu fått godkänt avseende luftburet buller med mobilkran:

  • Helgfri måndag-fredag nattetid kl. 22-07 
  • Vardagskvällar kl. 19-22
  • Lördagar och helgdagar kl. 07-19.

De arbeten som kommer att utföras nattetid är moment där enbart mobilkranen riskerar överskrida riktvärdet för luftburet buller. Åtgärder har vidtagits för att skärma av kranens motor från den närmaste byggnaden.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.