Vajersågning i höjd med Grand Hôtel

Aktuellt  Blasieholmen/Skeppsholmen  2022-12-07

I januari sker så kallad vajersågning i delar av den norrgående spårtunneln, i höjd med Grand Hôtel. Vajersågning är en skonsam och vibrationsfri metod med hög precision som används för att få till raka ytor i känsliga områden. Metoden är tystare och mer exakt än traditionell borrning och sprängning, men det tar något längre tid. Blocket som sågas bort kommer därefter sprängas i mindre bitar och transporteras ut ur tunneln.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.