Vårens arbeten på Lumagatan

Aktuellt  Hammarby Sjöstad/Luma  2024-01-18

I slutet på februari planeras spontningsarbeten att ske vid arbetsområdet för ventilationsbyggnaden på Lumagatan. Spontning innebär att en stödkonstruktion, så kallad spont, uppförs. Spontningen, som är det arbetsmoment som låter mest, planeras pågå i ca 8 dagar.

Sprängningar ovan jord planeras påbörjas i slutet av april och avslutas i mitten på maj. Därefter kommer raiseborrning att påbörjas, som innebär att borrning av berget sker nedifrån och upp.

Arbetet utförs måndag-fredag helgfri dagar kl. 07-19. Arbetet beräknas färdigställas mot slutet av 2024.

Vänligen notera att samtliga arbetsmoment tidvis kan medföra buller såväl utomhus som inomhus i byggnaderna närmast arbetsområdet.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.