Bättre kvalitet på Igelbäckens vatten 

Vattenprover visar att vattenkvaliteten har ökat sedan byggstarten av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby.

Nyhet  Barkarby, Hållbarhet, Nya tunnelbanan  2023-07-05
Susanna Wold, hållbarhetshandläggare för tunnelbanan till Barkarby, vid Igelbäcken.
Här kontrollerar Susanna Wold Igelbäckens status och visar upp en hästigel.

Tunnelbanan byggs nere i berget mellan Akalla och Barkarby och ovanför, på markytan, korsar Igelbäcken tunnlarna. Den slingrar sig genom Norra Igelbäckens naturreservat, från Säbysjön till Edsviken. Bäcken är fiskrik med många arter, till exempel den lilla grönlingen. Här hamnar det vatten som kommer från arbetsområdenas markytor, framför allt från regn. Men först går vattnet igenom en reningsanläggning innan det når bäcken. 

– Vi mäter vattenkvaliteten i Igelbäcken på sex utvalda platser, två gånger per år. Det vatten som kommer ut i bäcken från våra arbetsområden är så rent att halterna av en del miljöfarliga ämnen till och med har sjunkit sen vi började bygga, säger Susanna Wold, hållbarhetshandläggare för tunnelbanan till Barkarby. 

Att mäta vattenkvaliteten ingår i det kontrollprogram för miljön som nya tunnelbanan följer. Kontrollprogrammet är fastslaget av kommunen och innehåller miljödomens villkor som mark- och miljödomstolen har beslutat. Kraven är extra höga just på vattnet som hamnar i Igelbäcken. 

– Jag tycker att det är roligt att resultaten av vårt hållbarhetsarbete är mätbara och att vi tydligt kan visa att vi tar högsta miljöhänsyn där vi bygger. Vår rening av dagvattnet bidrar till bättre kvalitet på Igelbäckens vatten och även med en hel del vattenpåfyllning som är positivt för livet i bäcken. 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00