Betongarbeten och tiotusen borrhål

Betongarbeten pågår just nu på flera platser i Barkarby och
Barkarbystaden när utsprängda tunnlar ska bli tunnelbana med
plattformar och uppgångar.

Nyhet  Barkarby  2024-04-11
Arbetsområde med bland annat pågående betongarbeten. Byggnadsarbetare arbetar på flera ställen.
Betongjobb vid den östra tunnelbaneuppgången i Barkarbystaden. Uppgången ligger längs Barkarbyvägen precis som den västra uppgången.

Hur är läget Fredrik Björckebaum, tf projektchef för Blå linje till
Barkarby?

– Bra, vi jobbar på tillsammans med våra entreprenörer. Det är mycket som ska göras både ovan jord och nere i tunnlarna.

Förra året var det öppen tunnel i Barkarby för alla som ville titta. Hur var det?
– Det var roligt att kunna öppna stationen för tusentals intresserade och för oss var det en viktig milstolpe att vi tagit ut allt berg.


Vad händer med de utsprängda tunnlarna?
– Vi fortsätter att bygga stationerna med plattformar och uppgångar och ventilationsbyggnader. Det är en hel del betong som ska gjutas. Vi drar också vattenledningar i tunnlarna.


Kan du ge exempel på vad ni gör idag?
– Just nu borrar vi nere i tunnlarna. Mer än tiotusen hål ska borras i väggar och tak, så att vi kan montera konsoler för kablar, ventilation och utrustning av olika slag. Jobbet görs med borriggar längs hela
tunnelbanesträckan och kommer pågå året ut.


Rullar tågen in efter det?
– Nej, sedan fyller vi tunnlarna med tunnelbana. Det som vi också kallar
installationer. I slutet av året börjar vi planera och installera kablar för
kraft och signaler.

Det är mycket på gång?
– Absolut och det är som ett pussel där varje bit ska passa in i det stora
tunnelbanebygget.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.