Tre tunnelmynningar i grönt och rött

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2020-08-27
Grön betong, röd metall och röd-grön sedum ska skapa ett sammanhang mellan tre tunnelmynningar för tunnelbanans utbyggda depå i Högdalen. 
Publicerad 2020-08-27

Två nya spår ska gå ner i tunnel strax söder om Hökarängens station och göra att också Farstalinjens tåg kan köra till depån i Högdalen för underhåll. Det behövs för den ökande tunnelbanetrafiken när Grön linjes Hagsätragren kopplas samman med Blå linje via Sofia och Kungsträdgården.

”Grönt anknyter till natur”
Vid tunnelmynningen, strax söder om Hökarängens station, kommer spårområdet att behöva breddas. Extra omsorg har lagts vid gestaltningen då spårområdet också utgör närmiljö för många boende, enligt Sara Vinterhav, ansvarig för gestaltningsarbetet:

– Tunnelmynningen får en arkitektonisk gestaltning där betongen färgas grön, vilket anknyter till naturmiljön omkring, kombinerat med röda metallstaket, som blir en accent mot de övriga spåren. Också sedumytorna på tunnelmynningen och på ett teknikhus intill har nyanser av grönt och rött, och dörrar och andra detaljer går i rött, säger hon.


Sara Vinterhav

Mynningar knyts ihop

Samma färger och material ska finnas på den tunnelmynning där tågen ankommer till depån och på mynningen av den arbets- och servicetunnel som kommer att ligga norr om området, nära Örbyleden.

– När gestaltningen hänger ihop vid alla mynningar blir det lättare att förstå tunnlarna som ett system, då mynningarna lätt känns igen vid promenader i området, säger arkitekten Torbjörn Lundell, som gjort gestaltningen. 

Den framtida servicetunnelns mynning nära Örbyleden kommer också att gå i en grön och röd färgskala.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00