Arbete med ventilationsbyggnad i Järla våren 2024

Aktuellt  Järla  2024-03-20
Visionsbild av den färdiga ventilationsbyggnaden.

Under våren ska ventilationsbyggnaden vid Birkavägen färdigställas. Fasaden kläs med granitplattor och på marken runt ventilationsbyggnaden läggs sprängsten ut som markbeklädnad. Ett körfält på Birkavägen nedanför ventilationsbyggnaden stängs av för trafik i samband med arbetet.

Arbetet börjar i månadsskiftet mars–april och beräknas pågå till maj–juni. När arbetet med fasad och stenläggning är klart så är ventilationsbyggnaden helt färdigställd.

JM Entreprenad gör de avslutande arbetena vid ventilationsbyggnaden.

 

Arbetstider

Vid ventilationsbyggnaden görs arbete på helgfri måndag–fredag klockan 07–19.

 

Påverkan från arbetet

Bullrande arbeten som till exempel kapning av granitplattor och borrning i betongbyggnaden kommer att förekomma. Om du störs av arbetet eller har frågor så kan du kontakta SL kundtjänst via kontaktformulär på nyatunnelbanan.se/kontakt eller genom att ringa 08-600 10 00. Vi återkommer vanligtvis inom två arbetsdagar.

 

Övrig återställning

Slänten ned mot Birkavägen och området runt ventilationsbyggnaden återställs i samråd med Nacka kommun.

 

Driftsättning av ventilationsbyggnaden

Ventilationsbyggnaden tas i drift när ventilationen är installerad och börjar testas, vilket är först i slutet av byggtiden för tunnelbanans Blå linje till Nacka. Byggtiden sträcker sig fram till år 2030.

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.