Bulleralstrande arbeten på lördagar

Aktuellt  Hagastaden, Vasastaden  2024-01-15

Helgfria vardagar får bulleralstrande arbeten utföras klockan 07-22.
Nu har Region Stockholm fått tillstånd av Stockholms stads miljö- och hälsoskyddsnämnd att utföra bulleralstrande arbeten även på lördagar klockan 09-19.

Våra arbeten hörs och känns när vi borrar och spränger ut den nya tunnelbanan. Borrningar under jord skapar vibrationer som sprider sig genom berget och hörs i byggnader ovanför. Det kallas för stomljud och kan upplevas som ett vibrerande, monotont och dovt ljud. Borrljudet hörs som högst när tunnelfronten är som närmast där du befinner dig. När tunnelfronten har passerat avtar ljudet.

Sprängningar kan ske helgfria vardagar och lördagar klockan 07-22. Sprängladdningar som skjuts av nere i berget är snabbt övergående och varar bara några sekunder. Läs mer om våra arbetstider

Följ framdriften
På nya tunnelbanans framdriftskarta kan du se hur långt vi har kommit och hur mycket som planeras de kommande veckorna. Kartan uppdateras varje månad.

Ta del av Stockholm stads beslut (pdf)
Om du behöver hjälp att ta del av beslutet skriftligt, kontakta SL Kundtjänst: 08-600 10 00.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.