Fortsatta borrningar på Birkavägen

Aktuellt  Järla  2022-11-03

Vi behöver ta bort berg i samband med pågående ledningsomläggningar på Birkavägen. Berget kommer att spräckas i stället för att sprängas. Spräckning av berget kräver fortsatt bergborrning december ut.

Arbetet görs på vardagar klockan 07–19 på Birkavägen i höjd med Kyrkstigen.

Vi har tidigare informerat om kommande sprängningar ovan jord i samband med pågående ledningsomläggningar. På grund av nya tekniska förutsättningar för ledningsomläggningarna har vi bytt arbetsmoment.

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.