Fråga 1 – en av de vanligaste frågorna om Blå linje till Söderort

Aktuellt  Gullmarsplan, Johanneshov, Mårtensdal, Slakthusområdet, Sockenplan, Sundstabacken  2023-09-14

I serien De vanligaste frågorna om Blå linje till Söderort, besvarar vi frågor inom de 10 vanligaste ämnesområdena. Här kommer det första, Motivering och planer.

Ämne 1: Motivering och planer – tydligare information och bakgrund till varför tunnelbanan byggs ut på det sätt som föreslås.

Bakgrund
Region Stockholm/förvaltning för utbyggd tunnelbana har i två olika förhandlingar fått i uppdrag att bygga ut tunnelbanan med 18 nya stationer. Satsningen bekostas av staten, Region Stockholm, Nacka och Järfälla kommun samt Solna och Stockholms stad. Kommunerna ansvarar i gengäld för att bygga 130 500 nya bostäder.

Ny förvaltning med ett enda ansvar
För utbyggnaden bildades en helt ny förvaltning – förvaltning för tunnelbana – med ett enda uppdrag; att bygga ut befintlig tunnelbana. Vi har ingenting att göra med befintlig kollektivtrafik men kommer lämna över anläggningen till trafikförvaltningen (SL) när tunnelbanan är klar. De kommer sedan driva trafiken precis som idag.

Tycka till
Sedan 2012 har olika förstudier, lokaliseringsutredningar och samråd pågått. Närboende, fastighetsägare, intresseorganisationer och företagare har haft möjlighet att komma med synpunkter. Hänsyn har bl a  tagits till miljö, närliggande anläggningar, övrig kollektivtrafik och var bostäder finns eller ska byggas.
År 2018 fastställdes den så kallade järnvägsplanen av Trafikverket. År 2020 började vi bygga den första arbetstunneln. Planerad trafikstart för Blå linje till Nacka och Söderort är 2030.

Namn och placering
Sträckningar, stationer och dess namn bestämdes i förhandlingarna, läs mer om dem ovan. De exakta placeringarna arbetades sen fram under flera år. Syftet är att de ska ge så mycket nytta som möjligt för så många som möjligt. Det slutgiltiga beslutet om placering togs när Trafikverket godkände järnvägsplanen.

Undrar du hur de nya linjerna kommer gå när vi är klara?
Så här ser framtidens spårlinjekarta ut.

Ytterligare utbyggnad planeras i en ny linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö med sex nya stationer och 48 500 nya bostäder i området. Linjen är i planeringsstadiet, byggstart planeras till 2025.

Fick du svar på dina frågor?
Du är annars alltid välkommen att höra av dig till kundtjänst på telefon 08-600 10 00 eller via enkät. De har öppet året runt, dygnet runt.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.