Maj: Aktuellt från Stigbergsparken

Aktuellt  Stigbergsparken  2023-05-25

Under maj månad har ovanjordssprängningar pågått i parken. I samband med sprängningarna har stora mängder jord- och bergmassor körts ut från parken. I slutet av månaden pågår bergförstärkning.

I juni månad påbörjas arbetsmomentet raiseborrning. Förts gjuts en platta för borriggen att stå på. Första delen av borrningen planeras pågå ett par veckor mot slutet av juni till början av juli. Därefter startar själva raiseborrningen som planeras pågå till sensommaren.

I juni kommer även momentet med den andra stagnivån i parken att pågå. Den första stagnivån avslutades i april. För att stödkonstruktionen runt schaktet ska vara tät och stabil under hela arbetet, säkras dess väggar upp med så kallade stag. Stagen borras genom jorden och in i berget.

Produktionen i parken kommer att pågå hela sommaren.

Stigbergsparken maj 2023
Stigbergsparken maj 2023

Anmäl dig till vårt månatliga digitala nyhetsbrev här

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.