Nattarbeten i september vid Sockenplan

Aktuellt  Sockenplan  2023-08-08

Detaljprojektering pågår för den sista etappen av utbyggnaden av tunnelbanan vid Sockenplan. Under ca två veckor i september kommer arbeten ske dag- och nattetid. Arbetet omfattar markprovtagningar i och utanför spårområdet för befintlig tunnelbana.

Vid undersökningarna kommer det bland annat att borras i jord och berg varför det finns risk att riktvärden för luftburet buller överskrids.

Tid
Arbete i spår kommer utföras natt under perioden 4/9 till 15/9, med hänsyn till tunnelbanan. Arbetet planeras starta natt mot måndag 4/9 och pågå fram till och med natt mot fredag 15/9. Natt mot lördag 9/9, natt mot söndag 10/9 samt natt mot måndag 11/9 genomförs inga arbeten.

Arbetet påbörjas efter midnatt med transport av utrustning till området. Därefter inleds själva borrningen i spår. De olika punkterna kan borras i olika ordning, dvs arbetet sker inte i en linje.

Arbete utanför spår kommer genomföras helgfri måndag-fredag mellan kl. 7-19. Arbetet beräknas ta två av dagarna perioden 4-15/9.

 

Bilden visar punkterna som ska undersökas. De inringade punkterna ligger utanför spårområdet och genomförs dagtid.

Erbjudande om tillfällig vistelse
Enligt vår prognos riskerar arbetet under denna period överskrida godkända riktvärden i närliggande bostäder och vi erbjuder därmed tillfällig vistelse då störningen pågår. Tidigare erfarenheter från projektet visar att de verkliga ljudnivåerna ofta understiger de beräknade nivåerna och det är inte säkert att du kommer att påverkas av bullret. Därför kan det vara värt att avvakta och se hur du upplever påverkan av det aktuella arbetet.

Här ansöker du om tillfällig vistelse.

Har du nyligen eller tidigare fått erbjudande om tillfällig vistelse, gäller denna så länge nya tunnelbanans arbete pågår, dvs även för kommande arbeten.

Kontakt
Har du frågor om arbetet eller vill komma i kontakt med oss? Hör av dig till nyatunnelbanan.fut@regionstockholm.se eller kontakta kundtjänst, tel 08-600 10 00.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.