Utryckningsväg får ej blockeras

Aktuellt  Järla  2023-05-25

Vid korsningen Birkavägen-Kyrkstigen leder en bred, asfalterad gång- och cykelväg förbi tunnelbanans arbetsområde. Gång- och cykelvägen är även utryckningsväg för räddningstjänsten och får inte blockeras.

Personal vid arbetsområdet har vid upprepade tillfällen uppmärksammat privata hinder som blockerar utryckningsvägen. Hinder har även försetts med information om att det är en mätutrustning, vilket inte stämmer. Det har även varit en incident med en ambulans som börjat backa för att ta en annan väg på grund av otillåtligt utställt hinder.

Synpunkter på trafiklösningen på platsen kan framföras via nyatunnelbanan.se/kontakt eller till Nacka kommuns trafikenhet.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.