Så långt har vi kommit i Vasastaden

Aktuellt  Hagastaden, Vasastaden  2024-02-05

Sprängningarna under Vasastaden ska pågå fram till 2025, när tunnlarna är framme vid slutmålet: Odenplan. Där ska spåren kopplas ihop med Gröna linjen. 2028 kommer du kunna resa med tunnelbanans gröna linje till Arenastaden i Solna.

Undrar du när vi kommer passera dina kvarter? På kartan kan du se en preliminär planering för för tunnelarbetena under jord. En detaljerad karta som visar framdriften för den kommande månaden hittar du här.

Planerad framdrift till Odenplan. Klicka på kartan för att se den i ett större format.  Foto: Region Stockholm

Det kan bullra och vibrera i ditt hus när vi borrar och spränger. Borrningar under jord skapar vibrationer som sprider sig genom berget och hörs i byggnader ovanför. Detta kallas för stomljud och kan upplevas som ett vibrerande, monotont och dovt ljud. Borrljudet hörs som högst när tunnelfronten är som närmast där du befinner dig. När tunnelfronten har passerat avtar ljudet och försvinner.
Sprängladdningar som skjuts av nere i berget är snabbt övergående och varar bara några sekunder.

Vill du veta när vi ska spränga?
Om du vill veta när vi spränger i ditt område kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Då får du ett sms cirka 30 minuter före varje sprängning. Anmäl dig här.

Arbetstider
Arbetet med tunnelbanan pågår dygnet runt, men arbetsmomenten anpassas efter riktvärden för buller. Tunnelsprängningar kan ske helgfria vardagar och lördagar mellan klockan 07 och 22.

Bergborrning och andra bulleralstrande arbeten görs på helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–19.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.