Begränsad framkomlighet Palmfeltsvägen 20-24/11

Aktuellt  Gullmarsplan, Johanneshov, Slakthusområdet, Sockenplan  2023-11-16

Från och med måndag 20/11 sker en tillfällig vägomläggning som berör Palmfeltsvägen. Vägen stängs av mellan Enskedevägen och Odelbergsviadukten mellan den 20-24/11. Arbetet sker pga asfaltering av den nya sträckningen för Palmfeltsvägen ner mot Enskedevägen. Därefter läggs trafiken om till den nya sträckan. Eventuellt blir arbetena inte fullt färdiga under perioden varför framkomligheten på den nya vägen kan vara begränsad, dock inte avstängd.

Hänvisningsskyltar kommer finnas för alternativa vägar.

Gående och cyklister kan passera via befintlig omledning. Cyklar leds i vissa partier.

Begränsad framkomlighet på Palmfeltsvägen 20-24/11
Kartan visar sträckan där framkomligheten begränsas.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.