Utökade arbetstider i Jarlaberg juli–december 2023

Aktuellt  Centrala Nacka  2023-06-21

Från och med 10 juli har Region Stockholm godkännande från Nacka kommuns miljöenhet att utöka arbetstiderna för arbeten med ett ventilationsschakt på nya tunnelbanans arbetsområde i Jarlaberg. Godkännandet gäller huvudsakligen buller från bergborrning och arbetsmaskiner.

Arbeten med ventilationsschaktet kommer att utföras på helgfria vardagar klockan 07–22.

Arbeten beräknas inte överskrida riktvärden för bullervillkor inomhus.

Godkännande för utökade arbetstider gäller från 10 juli till 31 december 2023.

Mer information om pågående arbeten och ordinarie arbetstider

Centrala Nacka

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.