Ventilationsschakt Blasieholmen

Aktuellt  Blasieholmen/Skeppsholmen  2023-03-02

I mars kommer ovanjordsarbeten att påbörjas i korsningen Hovslagargatan, Blasieholmsgatan och Museiparken. På platsen ska ett ventilationsschakt uppföras.

Ventilationstorn- och schakt byggs här och var längs alla nya tunnelbanesträckor. En del är höga, några låga, andra integrerade i en fasad och ibland syns de bara som ett galler i marken, som i detta fall på Blasieholmen. För alla som vistas under jord har tornen och schakten stor betydelse. Det är bland annat tack vare dessa som vi kan styra luftflödet och undvika att det blir dragit i stationsutrymmena. De hjälper alltså till att skapa en trevligare miljö för alla som reser med tunnelbanan. Här kan du läsa mer. 

Arbetet på Blasieholmen sker i flera steg där det första momentet innebär att vi ska uppföra en stödkonstruktion för att säkerställa att inga sättningsskador orsakas på kringliggande fastigheter. Därefter sker grävning och borrning ovan jord. Sprängningar kommer ske på ett sådant sätt att stenblocken faller nedåt. De kommer att lastas ut ur tunneln på samma som övrigt berg och transporteras bort sjövägen. Efter det kommer en betongkonstruktion att gjutas och när arbetet är klart återställs parken och endast ett galler i marknivå kommer att synas. Arbetsområdet kommer att spärras av med byggstängsel. Arbetet påverkar inte framkomligheten för trafiken i området. Arbetet beräknas färdigställas helt under hösten 2023.

Arbetet pågår måndag till lördag. Sprängning och andra buller- och vibrationsalstrande arbeten kan förekomma kl. 07-22.

Ventilationsschakt Blasieholmen

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.