Miljökrav styr luften som släpps ut från tunnelbanan

I små torn eller via galler i marken. Här och där ska nya tunnelbanan ventileras ovan jord. Luften som kommer ut är samma som du andas in när du väntar på tåget på plattformen.

Nyhet  Barkarby, Hållbarhet, Nya tunnelbanan, Nyheter  2023-03-23
Visionsbilder med plattform under jord och ventilationstorn ovan jord.

– Luften är ofarlig och bidrar inte till någon försämring av miljön ovan jord. Vår ventilation kommer att klara alla krav på partikelhalter som finns, säger Hanna Novakovic, hållbarhetschef på Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.  

Hanna Novakovic, hållbarhetschef. Foto: Thomas Henrikson

Innan man kan börja bygga tunnelbana går alla planer igenom grundliga granskningar, till exempel en miljöprövning.  Mark- och miljödomstolen godkänner planerna så att både bygget och den färdiga tunnelbanan följer alla miljökrav och har en rimlig påverkan på människor, djur och natur.
 
När luften från tunnelbanan kommer upp ur ventilationsschakten ovan jord sprids den fort och blandas med all annan luft som rör sig i staden.  
 
– Att flera får möjlighet att resa kollektivt med nya tunnelbanan kommer att bidra till bättre luft ovan jord, om fler väljer bort bilen, för biltrafiken påverkar luften betydligt mer, säger Hanna Novakovic.  
 
Läs mer om ventilationen i nya tunnelbanan

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00