Nytta i framtiden kräver noggrann planering i dag

Hur planerar man ny tunnelbana när alla lösningar måste bli helt rätt och funka – både idag och 2075? Det arbetet pågår just nu för fullt för dem som jobbar med den nya Gula linjen mellan Älvsjö och Fridhemsplan.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2024-03-25
Kollage: Till vänster: Gul linje från tunnelbanans linjekarta. Till höger: Kvinna pekar på en skärm.
"Många samsas om marken i staden. Det är ett utmanande pussel", säger Kajsa Nilsson. Foto: Region Stockholm.

–  Det är oerhört många olika frågor vi behöver titta på för att säkerställa att det blir så bra som möjligt, innan vi kan börja bygga. Sen är det ju för sent att flytta på stationer. Eller i alla fall både problematiskt och dyrt, säger Kajsa Nilsson.

Hon är projektledare för järnvägsplan, miljöprövning och markåtkomst på avdelningen som planerar tunnelbanan till Älvsjö. Det är ett intensivt arbete med många kontakter. Bara den här veckan har hon till exempel haft möte med Stockholms stad, träffat en bostadsrättsförening, granskat yttranden från tidigare samråd och haft möten om hantering av buller i byggskedet.

48 500 nya bostäder

En så stor satsning som en helt ny tunnelbanelinje måste fylla sitt syfte. Den nya tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö ska binda ihop centrala och södra Stockholm, göra det möjligt att bygga 48 500 nya bostäder, ge nya resmöjligheter och avlasta T-Centralen och röda linjen.

– Vi har möten med Stockholm stad varje vecka. Alla delar av tunnelbanan som placeras ovan jord behöver samordnas med stadens planering och en hel del andra intressenter. Vi möter bland annat trafikkontoret, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Vi träffar även trafikförvaltningen på Regionen och Trafikverket regelbundet, för att nämna några.

Var stationsuppgångarna ska ligga är klart. Nu pågår arbetet med att optimera anläggningen ovan och under jord för att kunna bygga med minsta möjliga påverkan på människor och miljö och till en skälig kostnad. Hur placerar man exempelvis en entré så att den blir så nyttig som möjligt för boende och resenärer?

Porträttbild Kajsa Nilsson.
Kajsa Nilsson. Foto: Region Stockholm

Läs mer om hur planeringen går till

Kreativ utmaning

– Att försöka se in i framtiden är såklart svårt men också väldigt roligt. När vi tolkar kartor och tidiga skisser, utreder och planerar finns möjlighet att använda sin kreativitet. Och så är vi faktiskt med och påverkar hur det blir i framtiden, säger Kajsa Nilsson.

Förutom att skapa bättre resmöjligheter, bra anslutningar till andra trafikslag och tillgängliga stationer för alla, handlar det om att anpassa efter vad som är praktiskt möjligt.

– Många samsas om marken i staden. Det är ett utmanande pussel och vi behöver hela tiden motivera och förklara varför vi väljer som vi gör, fortsätter hon.

En tunnel med en stor rund borrkrona. Längst ner i bild syns en person i orange arbetskläder.
Gula linjens spårtunnlar ska byggas med så kallad tunnelborrmaskin (TBM) Foto: Tomas Ärlemo Photography

Ett sådant vägval är att bygga spårtunnlarna med tunnelborrmaskin i stället för att borra och spränga. Ett annat var arbetstunnlar och arbetsområden ska hamna och hur bergmassor och transporter ska hanteras.

– Där behöver vi vara pedagogiska och tydligt förklara våra motiv och hur det påverkar allmänheten.

Läs om olika de olika byggmetoderna som används för nya tunnelbanan

Läs om att bygga med tunnelborrmaskin

Hur och var?

Ett bygge av den här storleken går inte att genomföra utan att påverka människor och miljö. Därför behövs både ett miljötillstånd och en järnvägsplan.

– Förenklat kan man säga att ansökan om miljötillstånd handlar om hur vi vill bygga och vilken miljöpåverkan som då får ske under byggskedet. Järnvägsplanen handlar om var tunnelbanan ska byggas och miljöpåverkan när tunnelbanan är i drift. Vi måste visa att vi kan klara att bygga tunnelbanan med minsta intrång och att vi kan avgränsa negativa konsekvenser under byggskedet, så att vi inte påverkar mer än nödvändigt, säger Kajsa Nilsson.

Erfarenhet och kunskap

Flera som nu jobbar med Gul linje till Älvsjö har arbetat med andra av nya tunnelbanans projekt, som redan är igång och bygger.

– Vi har väldigt stor nytta av att inte vara först. Det finns erfarenheter från till exempel byggtekniska utmaningar eller hur man hanterar omgivningspåverkan. Den kunskapen underlättar arbetet för oss, säger Kajsa Nilsson.

Samtidigt skiljer Gul linje ut sig genom att man ska använda tunnelborrmaskin för spårtunnlarna i stället för att borra och spränga. Det går inte att kopiera arbetssätt rakt av och varje projekt har sina unika förutsättningar.

 – Det är det som gör det så roligt att jobba med samhällsbyggande, avslutar Kajsa Nilsson. 

Läs mer om gul linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö och anmäl dig till nyhetsbrevet här: nyatunnelbanan.se/alvsjo

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00