Första gången tunnelbanan byggs med jätteborr

Hittills har alla tunnelbanor i Stockholm byggts genom att tunnlarna sprängts ut och tätats genom att spruta in cement i borrade hål i berget. Men inriktningen för den fristående linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö är istället att använda tunnelborrmaskin.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2023-01-30
En tunnel med en stor rund borrkrona. Längst ner i bild syns en person i orange arbetskläder.
Gula linjens spårtunnlar ska byggas med så kallad tunnelborrmaskin (TBM) Foto: Tomas Ärlemo Photography

– Vi ser flera fördelar. Till exempel bli påverkan på omgivningen mindre med en tunnelborrmaskin, både hur långt vibrationer sprider sig och hur mycket vatten som läcker in när man bygger. Det är särskilt bra eftersom vi har några rätt krångliga passager att ta oss igenom. Vi vet att det finns en zon med svagt berg där vi ska under Mälaren och att Årstafältet består av lera, säger Johan Brantmark, chef för tunnelbanan till Älvsjö.

Tekniken innebär att en stor borr tar sig fram genom berget och samtidigt byggs en vattentät inklädnad i betong. Tunneln borras från den södra änden av den nya linjen till den norra. På det sättet behövs inte heller arbetstunnlar vid alla de nya stationerna, som på de sträckor som byggs just nu.

Läs mer om hur det pågående tunnelbanebygget går till.

– Båda metoderna har sina fördelar och nackdelar, men vår sammantagna bedömning idag är tunnelborrmaskin är det som blir bäst för sträckan mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Det blir mindre inläckage av grundvatten än med borra-spräng-metoden, och risken för tidskrävande injekterings- och förstärkningsarbete minskar, säger Johan Brantmark.

En man med glasögon och Blå kavaj.
Johan Brantmark.

Läs mer om hur man bygger tunnlar med borra-spräng-metoden.

Inriktningen mot tunnelborrmaskin innebär ändå inte att utbygganden mellan Fridhemsplan och Älvsjö blir helt sprängfri.

– Nej, stationerna kommer att sprängas ut med samma teknik som övriga nya tunnelbana, säger Johan Brantmark.

Varje ny tunnelbanesträcka har egna förutsättningar och olika byggmetoder utreddes även för de delar som byggs just nu.

– Vi tittade på möjligheten med tunnelborrmaskin även vid planeringen av de nu pågående projekten. Det var innan vi hade fått villkor från miljödomarna med hårda krav för inläckage av vatten. Den och andra erfarenheter har vi med oss när vi nu inriktar oss på tekniken med tunnelborrmaskin för den nya linjen säger Stefan Persson, biträdande förvaltningschef på nya tunnelbanan.

Nu kommer all planering att utgå från att tunnelbanan till Älvsjö ska byggas med tunnelborrmaskin.

– Under året fortsätter vi att arbeta med planeringen. Vi ska till exempel fortsätta ta reda på hur marken och berggrunden ser ut, fördjupa de tekniska och ekonomiska analyserna, fortsätta projektering och arbetet med tillstånd och produktionsplanering, säger Johan Brantmark.

Slutgiltigt beslut om tunneldrivningsmetod fattas i slutet av året.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00