Pågående arbeten i Heliosgången

I Heliosgången, vid Maltgatan 11–13, byggs ventilationsschakt för att säkerställa ventilationen till nya tunnelbanan. Nu pågår arbeten som tidvis kan medföra buller.

Nyhet  Hammarby Sjöstad/Luma  2024-01-18
Kartbild över arbetsområdena i Hammarby Sjöstad

Det första arbetsmomentet innebär att en stödkonstruktion, så kallad spont, ska uppföras. Spontningen är det arbetsmoment som låter mest och planeras pågå i ca 15 dagar.

Parallellt kommer arbeten som jord jordschakt, bergborrning och tätningsåtgärder att pågå under januari-mars. Under jordschaktningen kommer lastbilstransporter att ske dagligen från arbetsområdet. Inga sprängningar ovan jord är i dagsläget planerade att ske på arbetsområdet.

Vajersågning planeras pågå under februari-juli. Metoden är skonsam och vibrationsfri med hög precision som används för att få till raka ytor i känsliga områden. Metoden är tystare och mer exakt än traditionell borrning och sprängning, men tar något längre tid.

Färdigställande och arbetstider

När arbetet är klar återställs platsen med återplantering av träd och buskar. Arbetet resulterar i två gallerförsedda betongkonstruktioner om en höjd av 50 cm vardera, där luft tas in till tunneln.

Arbetet beräknas beräknas färdigställas i sin helhet mot slutet av 2024. Arbetet utförs måndag-fredag helgfria dagar kl. 07-19.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.