Arbete på Värmdövägen maj 2022

Avisering  Sickla  2022-04-21

Karta som visar Värmdävägens kommande läge strax norr om ett utökat arbetsområde för tunnelbanan.I maj börjar arbetet med att flytta ledningar och lägga om trafiken vid Värmdövägen-Alphyddevägen i Sickla. Station Sickla ska ligga under Värmdövägen och arbetet görs för att vi ska kunna bygga biljetthall och rulltrappsschakt. Du som bor i området kommer att påverkas av trafikomläggningar och byggarbete i korsningen Alphyddevägen-Värmdövägen.

Flytt av Värmdövägen

Trafiken på platsen kommer att ledas om i flera skeden, så var uppmärksam på skyltning i området. När trafikomläggningarna är klara kommer Värmdövägen att ha flyttats norrut och passera förbi ett utökat arbetsområde för tunnelbanan som kommer att ligga på Värmdövägen i höjd med Alphyddevägen, se karta. Värmdövägen kommer att ledas norr om tunnelbanans arbetsområde i cirka 3 år. Infarten till Alphyddevägen kommer att vara öppen under hela byggtiden.

Flytten av Värmdövägen planeras vara klar efter sommaren 2022.

Busshållplats Alphyddan indragen från 2 maj

Inför arbetet tas busshållplats Alphyddan bort. Resenärer hänvisas till hållplatserna Sickla Bro eller Nacka station.

Avstängning gångtunnel

Gångtunneln under Värmdövägen, strax före busshållplats Alphyddan, kommer att stängas i maj. Gående hänvisas till närliggande övergångsställen.

Arbetet på platsen

Vi arbetar med ledningsomläggningar och flytt av Värmdövägen måndag–fredag klockan 07–19. Arbetet omfattar flera olika arbetsmoment, till exempel ska vi:
• Riva refug och gångtunnel
• Skära upp asfalt
• Gräva upp marken på flera olika platser
• Gräva fram och koppla om ledningar
• Fylla ut och asfaltera

Tunnelarbetet fortsätter

Arbetet med att borra och spränga ut tunnlar kommer att fortsätta samtidigt som vi arbetar ovan jord. Bergborrning görs helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Sprängningar kan ske alla dagar i veckan mellan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall.

Här kan du se en karta som visar hur långt tunnelarbetet har kommit.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar