Arbeten på Harpsundsvägen

Avisering  Högdalen  2022-08-11

Arbeten på Harpsundsvägen i Högdalen gör att vägen får begränsad framkomlighet under hösten. Avspärrningar i vägen gör att hela vägbanan blir smalare, men båda körfälten kommer att vara öppna under hela arbetet.

Klicka här för att läsa mer

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar