Nytt arbetsmoment i parken – stödkonstruktion

Avisering  Östra Södermalm  2022-03-29

I Stigbergsparken pågår arbetet med en så kallad stödkonstruktion som fungerar som en skyddande vägg runtom det kommande hisschaktet. Detta för att inte jordmassor ska rasa ned i schaktet eller för att vatten ska läcka in. Stödkonstruktionen utgörs av så kallade sekantpålar. Metoden med sekantpålning innebär att ett hål borras i jorden ned till berget och sedan fylls med betong. Nästa hål borras och gjuts intill det första och så vidare, tills man har en tät stödkonstruktion. Borrningen utförs genom att rör drivs ned i marken till ett bestämt djup.

Utöver stängslet som redan skärmar av arbetsområdet, har ett fallskydd monterats på berget som sluttar mot schaktet, som en extra säkerhetsåtgärd.

Arbetet kan tidvis ge upphov till buller.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar