Trafikomläggning infart Alphyddevägen från 9 juni

Avisering  Sickla  2022-06-08

Endast högersväng från Värmdövägen in till Alphyddevägen

Torsdag 9 juni lägger vi om trafiken i korsningen Alphyddevägen-Värmdövägen. Från omläggningen och i cirka 1–2 månader kommer biltrafik på Värmdövägen bara att kunna svänga höger in på Alphyddevägen. Därmed behöver bilister västerifrån köra till Järla och vända för att därefter svänga höger in på Alphyddevägen, se karta.

Trafiken i området vid Alphyddevägen-Värmdövägen kommer att ledas om i flera skeden. Efter nästa omläggning om cirka 1–2 månader behöver man inte längre vända i Järla.

Karta infart Alphyddevägen

Klicka på kartan för att se den i större format.

Ledningsomläggningar och flytt av Värmdövägen sommaren 2022

Vi flyttar trafiken för att göra ledningsomläggningar och förbereda flytt av Värmdövägen. Station Sickla ska ligga under Värmdövägen och vägen flyttas för att vi ska kunna bygga biljetthall och rulltrappsschakt.

Efter sommaren 2022 kommer Värmdövägen att ha flyttats norrut och passera förbi ett utökat arbetsområde för tunnelbanan. Värmdövägen kommer att ledas norr om tunnelbanans arbetsområde i cirka 3 år. Infart till Alphyddevägen kommer att vara möjlig under hela byggtiden.

Avstängning gångtunnel

Gångtunneln under Värmdövägen, strax före busshållplats Alphyddan, stängs i samband med ledningsomläggningarna. Gående hänvisas till närliggande övergångsställen.

Arbetet på platsen

Vi arbetar med ledningsomläggningar och flytt av Värmdövägen måndag–fredag klockan 07–19. Arbetet omfattar flera olika arbetsmoment, till exempel ska vi:

• Riva gångtunnel
• Skära upp asfalt
• Gräva upp marken på flera olika platser
• Gräva fram och koppla om ledningar
• Fylla ut och asfaltera

Tunnelarbetet fortsätter

Arbetet med att borra och spränga ut tunnlar kommer att fortsätta samtidigt som vi arbetar ovan jord. Bergborrning görs helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Sprängningar kan ske alla dagar i veckan mellan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall.

Här kan du se en karta som visar hur långt tunnelarbetet har kommit.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar