Förberedande arbeten

Innan spaden sätts i marken för den nya tunnelbanan till Älvsjö planeras arbetet noggrant i flera år.

Utredning och insamling

Just nu pågår ett omfattande arbete med utredningar och insamling av information kring den nya tunnelbanan till Älvsjö. Under sommaren och hösten 2022 görs undersökningar och utredningar som ligger till grund för den fortsatta planeringen:  

  • Inventering av naturvärden och arter.  
  • Inventering av värdefull/känslig bebyggelse och kulturvärden. 
  • I september-november 2022 gör vi markundersökningar i Liljeholmen, Årstaberg och Östberga. Undersökningarna genomförs under dagtid med en borrmaskin och ibland kan det bullra. Undersökningarna och en hydrogeologisk utredning görs för att få kunskap om bergkvaliteten, förekomst av sprickbildning och grundvattenförhållanden.

Uppsökande samråd

Vi genomför uppsökande samråd, det vill säga att vi söker upp exempelvis skolor, förskolor, andra verksamheter som kan komma att påverka. Det gör vi för att få kunskap om närområdet, hur människor rör sig, samlingsplatser, mötesplatser och liknande.  

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00