Om skada uppstår

Det är högst ovanligt att arbetet med nya tunnelbanan ger några skador på omgivande byggnader. Men om du tror att en skada har uppstått är det viktigt att det anmäls.

Anmäl skada

Arbetet med nya tunnelbanan utförs med största försiktighet och efter en mängd riktlinjer. Det är mycket ovanligt att det blir skador på fastigheter och egendom. Om du tror att arbetet med nya tunnelbanan har orsakat en skada, så är det viktigt att du anmäler det.

Anmäl en skada till oss via detta formulär

När anmälan har kommit till oss så inleder vi alltid en utredning. Visar utredningen att arbetet har orsakat skadan så har du rätt till ersättning.

Kriterier för ersättning

  • Störningen som orsakat skadan ska vara av en viss typ, till exempel buller, vibrationer eller att det har blivit svårt att få tillträde till en affärslokal.
  • Du måste visa att en skada har uppstått, till exempel med fotografier på skadan, kvitton för utgifter, årsredovisningar med mera.
  • Du ska visa att skadan uppstått under tiden för våra arbeten.
  • Du ska visa att det är våra arbeten som har lett till skadan.
  • Du ska, inom rimliga gränser, ha försökt begränsa skadan, till exempel genom att försöka förhindra att skadan förvärras eller att det blivit följdskador, och så tidigt som möjligt ha anmält skadan.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00