Teknikbyggnad i Stadshagen

I Stadshagen uppförs en teknikbyggnad.

I Stadshagen uppförs en teknikbyggnad. Planområdet ligger invid Stadshagens idrottsväg med idrottsplatsen på motsatt sida av gatan. Planområdet omfattar fastigheten Glaven 13, som ägs av Stockholms stad. Byggnaden ska placeras och utformas med hänsyn till omgivande landskap, gatumiljö och bebyggelse.

Arbetet innefattar borrning, sågning samt sprängarbeten och kan tidvis medföra buller.

Borrning kan pågå kl. 08-16. Sågningsarbeten som låter något mindre kan pågå kl. 07-19. Anmäl dig till sms-tjänsten för sprängvarning för sms 30 minuter innan varje sprängning. Arbetet utförs av JM Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00