Aktuella arbeten på Dalvägen

Aktuellt  Dalvägen/Hagalund  2024-03-22

Vid Dalvägen har vi grävt upp och flyttat ledningar i marken så att Arenastaden norra entré kan byggas. Under vecka 13 startar arbetena med att bygga en stödkonstruktion (spont) som ska stabilisera marken och förhindra ras.

När vi är klara med sponten kommer vi att borra för att täta berget, så kallad ridåinjektering. Efter det spränger vi bort berg för att lämna plats åt biljetthall och rulltrappor. Preliminärt är vi klara med sprängningarna under hösten 2024. Därefter börjar betongarbeten som omfattar armering, formbygge och gjutning av betongkonstruktioner. Betongen utgör stommen i biljetthall och rulltrappsschakt och arbetet med dessa konstruktioner beräknas pågå under hela 2025.

Trafikstart 2028
Arbetena med att färdigställa biljetthallar och utrymmen för till exempel rulltrappor och hissar kommer att vara klara tidigast 2026.
Sedan är det dags att lägga spår, installera signalsystem och allt annat som behövs i tunnelbanan. Till sist provkör vi med tåg och testar alla tekniska system innan Grön linje till Arenastaden öppnar för trafik 2028.

Station Arenastadens norra entré. Visionsbild: Region Stockholm/&Rundquist

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.