Arbete med ventilationsbyggnad i Alphyddan hösten 2023–2024

Aktuellt  Sickla  2023-09-04

Nu pågår arbete på Alphyddestigen i höjd med Alphyddevägen 17, 25 och 27. Här byggs en ventilationsbyggnad som behövs för att ventilera tunnelbanans anläggning under jord.

Arbetet görs på helgfri måndag–fredag klockan 07–19.

Arbeten och tidplan

Arbetet med ventilationsbyggnaden omfattar flera olika arbetsmoment.

Ledningsomläggningar
Ledningar grävs upp och flyttas runt platsen där ventilationsbyggnaden ska ligga. Detta arbetsmoment pågår men avslutas inom kort.

Spontning
Runt platsen där ventilationsbyggnaden ska stå borras en stålspont ned. Spontningen börjar i september och beräknas pågå i cirka 5–10 arbetsdagar om allt går som planerat.

Borrning av ventilationsschakt
Ett ventilationsschakt borras nerifrån tunneln och upp till markytan. Preliminärt börjar borrningen i slutet av september. Borrningen beräknas pågå i cirka 2–3 veckor.

Betongarbeten
Under hösten börjar arbetet med den betongkonstruktion som utgör stommen i ventilationsbyggnaden. Betongarbetet består främst av armering, formbygge och gjutning.

Olika sorters förberedelser och kringarbeten för de olika arbetsmomenten pågår löpande.

Visionsbild av hur ventilationsbyggnaden i Alphyddan ska se ut.

När arbetet med ventilationsbyggnaden är avslutat i början av 2024 står en betongkonstruktion ovanpå ett ventilationsschakt. Först några år senare kommer fasaden att kläs med cortenstålplåt och färdigställas utvändigt. Det beror på att olika arbetsmoment grupperas i entreprenader som utförs vid olika tidpunkter. Det gäller även biljetthall och stationsentréer som kommer att färdigställas successivt fram till trafikstart år 2030.

Om du störs

Erbjudande om tillfällig vistelse har skickats med brev till de hushåll där arbetet riskerar att överskrida riktvärden för luftburet buller inomhus med stängda fönster. Om du störs av arbetet men inte har fått vårt brev så ber vi dig att kontakta oss genom att fylla i störningsformuläret på vår webb nyatunnelbanan.se/kontakt. Du kan också ringa SL Kundtjänst på 08-600 10 00 för att få hjälp med formuläret. Vi återkommer vanligtvis inom två arbetsdagar.

Mer information

Läs mer om ventilationen i nya tunnelbanan
Frågor och svar om ventilationen vid stationerna i Nacka

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.