Sprängningar ovan jord Sickla september 2022

Aktuellt  Sickla  2022-09-02

Vid korsningen Alphyddevägen-Värmdövägen pågår arbete med att lägga om ledningar. Eftersom vi har stött på berg i marken kommer vi att behöva borra och spränga på arbetsområdet.

Arbetstider

Borrningarna görs måndag–tisdag den 5–6 september klockan 07–19.

Sprängningarna görs tisdag 6 september och torsdag 8 september klockan 10.08, 12.08 och 14.08. Vid sprängningarna stänger vi av runt arbetsområdet vilket innebär kortare stopp i trafiken på Värmdövägen och Alphyddevägen. Stoppen varar i några minuter i samband med varje sprängtillfälle. Även gång- och cykeltrafik stoppas i närheten av sprängningarna.

Hur många sprängtillfällen det blir under dessa två dagar beror på hur arbetet framskrider. Om du vill veta när vi spränger kan du anmäla dig till vår sms-tjänst. Då får du ett sms 30 minuter före varje sprängning. Anmäl dig till spräng-sms på nyatunnelbanan.se/sms.

Varning för sprängning

I samband med sprängningar ovan jord hörs varningssignaler.
Före sprängning: Flera korta signaler – – – – – –
Efter sprängning: En lång signal ________

Här kan du läsa mer om höstens arbete ovan jord i Sickla.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.