Ingen tillfällig gångväg i Rudviken

Aktuellt  Rudviken/Solnavägen  2022-01-28

För att kunna bygga arbetstunneln i Rudviken har Region Stockholm stängt den del av Västra vägen som ligger inom nya tunnelbanans arbetsområde.

Region Stockholm har lyssnat på Rudvikenbornas önskemål om en förbindelse som kortar avståndet till Solnavägen. Tillsammans med Solna stad har vi noggrant utrett möjligheterna att bygga en tillfällig gångväg över nya tunnelbanans arbetsområde och tittat på flera olika lösningar. Det står nu klart att det tyvärr inte går att hitta en lämplig placering med hänsyn till de nya bostäder och kontor som ska byggas i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund.

Läs mer om utvecklingen av Solnavägen på Solna stads hemsida.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.