Sprängningarna utanför Akalla station är klara

Aktuellt  Akalla  2024-04-22
Här på arbetsområdet utanför Akalla station kommer vi att bygga ett ventilationstorn för nya tunnelbanan.
Nu har vi sprängt klart vid Akalla station, utanför bussterminalen 

Vi bygger om ett ventilationsschakt för nya tunnelbanan och kommer sedan att bygga ett ventilationstorn på platsen.

Ventilationstorn minskar också vinddraget

När tågen körs i tunnlarna trycker de samtidigt luft framför sig. Det bildas ett lufttryck. Tack vare ventilationstornet kan lufttrycket jämnas ut. För resenärerna inne i stationen blir det mindre vinddrag.

Läs mer om ventilationen i nya tunnelbanan.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.