Sprängningar ovan jord i Sickla stoppade tills vidare

Aktuellt  Sickla  2023-11-13

Sprängningar ovan jord i Sickla är stoppade på grund av en olycka. Det var torsdag 9 november kl.12 som något gick fel vid en ovanjordssprängning på tunnelbanans arbetsområde mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter.

Läs mer: Sprängolycka i Sickla

Vad händer nu?

Sprängningarna ovan jord i Sickla har stoppats tills vidare. Olyckan var allvarlig och nu behöver vi tillsammans med vår entreprenör ta reda på orsaken till olyckan. Parallellt gör polisen gör sin egen utredning och olyckan är även anmäld till arbetsmiljöverket.

Vilket arbete pågår i Sickla?

På arbetsområdet där olyckan skedde pågår nu förberedelser för gjutning av betong och bortforsling av bergmassor. Det kan även förekomma borrning för förstärkning av berget. Under jord fortsätter tunnelsprängningarna. De kan både höras och kännas men medför inga risker för närområdet.

På andra platser där tunnelbanan byggs ut pågår sprängningar ovan jord. Vi ställer höga krav på våra entreprenörers säkerhetsarbete och korrekt utförda ovanjordssprängningar är säkra för närområdet.

Kommer sprängningarna ovan jord att återupptas?

Innan sprängningarna ovan jord kan återupptas behöver orsakerna till olyckan vara utredda och åtgärder för att förhindra nya olyckor vara vidtagna. Information uppdateras löpande på nyatunnelbanan.se/nacka.

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.