Sprängningar ovan jord vid Värmdövägen i Sickla

Aktuellt  Sickla  2023-09-01

I september börjar sprängningar ovan jord på tunnelbanans arbetsområde mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter. Sprängningarna är en del av arbetet med station Sicklas biljetthall.

Under cirka 5–10 minuter vid varje sprängning ovan jord stängs ett område av runt sprängplatsen. Detta påverkar gående, cyklister och all övrig trafik på Värmdövägen och Alphyddevägen.

Sprängtider ovan jord

Vid sprängningar ovan jord har vi fasta sprängtider eftersom trafiken påverkas. Vilka tider som gäller beror på var sprängningarna utförs. I Sickla är sprängtiderna:

Måndag–fredag klockan 10, 12 och 14

Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Om du vill veta när vi spränger kan du anmäla dig till vår sms-tjänst. Då får du ett sms 30 minuter före varje sprängning. Anmäl dig till spräng-sms på nyatunnelbanan.se/sms.

Nya tunnelbanans ovanjordssprängningar i Sickla beräknas pågå under hösten 2023.

Varning för sprängning

I samband med sprängningar ovan jord hörs varningssignaler.

Före sprängning: Flera korta signaler – – – – – –
Efter sprängning: En lång signal ________

Här inne på tunnelbanans arbetsområde ska biljetthallen sprängas ut.

Mer information

Nya tunnelbanans pågående arbete ovan jord i Sickla hösten 2023

Nya tunnelbanans pågående arbete med ventilationsbyggnad i Alphyddan hösten 2023-2024

Även Nacka kommun spränger ovan jord i Sickla:
Nacka kommuns sprängningsarbeten på Värmdövägen

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.