Arbete ovan jord i Sickla hösten 2023

Aktuellt  Sickla  2023-09-04

Nu pågår arbetet med tunnelbanans station Sickla både ovan och under jord. Ovan jord bygger vi biljetthall som via rulltrappschakt så småningom ska kopplas ihop med stationsutrymmen som sprängts ut under marken.

Arbetstider ovan jord

Arbetet ovan jord i Sickla görs huvudsakligen på måndag–fredag klockan 07–19. Vid tunnelbanans arbetsområde mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter görs arbete dygnet runt.

Arbete får utföras dygnet runt så länge bullerriktvärden inte överskrids. Bullerriktvärden för tunnelbanans utbyggnad regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

I Sickla finns även utökat tillstånd att göra betongarbeten på måndag–fredag klockan 07–22 samt på lördagar och söndagar klockan 07–19. Tillståndet gäller arbetsområdet mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter.

Pågående arbete

Ovan jord på arbetsområdet vid Värmdövägen-Sickla köpkvarter är spontningsarbetet avslutat. Inom spontområdet borrar och spränger vi ut den kommande biljetthallen: Sprängningar ovan jord vid Värmdövägen i Sickla 2023

Samtidigt pågår arbetet med de betongkonstruktioner som utgör stommen i stationen. Betongarbetet består främst av armering, formbygge och gjutning. Olika sorters markarbete pågår löpande.

I Sickla pågår även arbete med en ventilationsbyggnad: Arbete med ventilationsbyggnad i Alphyddan hösten 2023

Berg- och betongarbetet för station Sickla beräknas pågå till år 2025. Därefter ska alla byggnader och tillhörande konstruktioner byggas klart ovan och under jord. Spår, el och olika tekniska system ska installeras och testas innan tunnelbanan kan tas i drift. Trafikstart är år 2030.

Påverkan från arbetet

Några arbetsmoment låter mer och kan störa boende i området. Vi har kontaktat de hushåll som berörs av störningen med brev. Om du störs av arbetet men inte har fått vårt brev så ber vi dig att kontakta oss.

Kontakta oss genom att fylla i formuläret ”anmäl störning” här på vår webb.

Tunnelarbetet fortsätter

Arbetet med att borra och spränga ut tunnlar fortsätter samtidigt som vi arbetar ovan jord. Bergborrning i Sickla görs helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan mellan klockan 07–22.

Här kan du se en karta som visar hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.