Vatten på gång- och cykelvägen vid Tvärbanan

Aktuellt  Dalvägen/Hagalund  2024-05-13

På Hagalundsgatan pågår pålningsarbeten vilket innebär att metallrör borras ned i marken. Det görs för att skapa en stabil grund för den entrébyggnad som ska byggas.

När vi borrar kan vatten ibland läcka ut på gång- och cykelvägen vid Tvärbanan. Vi har vidtagit åtgärder för att samla in vattnet.

Borrarbetena beräknas vara klara under juni månad.

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.