De nya stationerna

Två stationer ska byggas på den 4,1 kilometer långa sträckan mellan Akalla och Barkarby: Barkarbystaden och Barkarby. Hela den nya sträckan går under jord.

Barkarbystaden

Barkarbystadens tunnelbanestation kommer att vara centralt belägen i den framtida Barkarbystaden. Stationen får två uppgångar, en i öster och en i väster, båda med biljetthall i marknivå. Den västra uppgången kommer att vara placerad i en fristående paviljong på ett torg, Sveatorget. Den östra uppgången kommer att integreras i en större byggnad i ett av de kommande kvarteren. Från biljetthallen nås bland annat busshållplatser vid Barkarbyvägen.

Från vardera uppgångs biljetthall kommer rulltrappor och snedbanehiss att leda till ett mellanplan. Därifrån leder sedan rulltrappor, hiss och trappa ned till plattformen.

Stationen får två uppgångar, en i öster och en i väster, båda med biljetthall i marknivå. Uppgång väst ligger i en fristående byggnad på ett torg som ska byggas. Uppgång öst integreras i en större byggnad i ett av de kommande kvarteren. Från biljetthallen nås bland annat busshållplatser vid Barkarbyvägen.
Från vardera biljetthall leder rulltrappor och snedbanehiss till ett mellanplan. Därifrån leder rulltrappor, hiss och trappa ned till plattformen.
Den västra och den östra uppgången kommer att ligga centralt i Barkarbystadens nya bebyggelse. Klicka på bilden för att se den i större format.
Den västra uppgången till station Barkarbystaden.
Den västra uppgången till station Barkarbystaden kommer att vara belägen på Sveatorget. Visionsbild: White Arkitekter

Barkarby

Med tunnelbanan blir Barkarby ett nav för kollektivtrafikresenärer. En till stationsdel byggs i bortre änden av nuvarande pendeltågsplattform, medan den nuvarande pendeltågsstationen blir kvar i andra änden.

Intill till den nya stationsdelen bygger vi en tunnelbanestation med uppgång och biljetthall. Tunnelbanans biljetthall ansluter till pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg, bussterminal och Veddestabron.
Tunnelbanestationen Barkarby får två uppgångar: Den ena intill Veddestabron med entréer mot bussterminalen och Veddestabron. Den andra uppgången vid Veddestavägen i gamla Veddesta centrum nära det sjukhus som ska byggas.

Från de båda uppgångarnas biljetthall leder rulltrappor och snedbanehiss ned till ett mellanplan. Därifrån leder rulltrappor, hiss och trappa ned till plattformen.

Tunnelbanestationen får två uppgångar: en vid Veddestavägen nära det sjukhus som ska byggas, och en vid Mälarbanan med entré mot bussterminalen. Det kommer även att bli en entré i anslutning till Veddestabron. Från vardera biljetthall leder rulltrappor och snedbanehiss till ett mellanplan. Därifrån leder rulltrappor, hiss och trappa ned till plattformen.
Klicka på kartan för att se den i ett större format.
Stora granitblock möter besökarna på plattformen, att luta sig emot eller kanske sitta på. Den konstnärliga gestaltningen finns på alla delar av stationen.
Stora granitblock möter resenärerna på plattformen, att luta sig emot eller kanske sitta på. Den konstnärliga gestaltningen av Iréne Vestman finns på alla delar av stationen. Klicka på bilden för att se den i större format. Visionsbild: White Arkitekter

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.