Betong och stål gör nya tunnlar säkra

Ungefär 100 meter under östra Södermalm pågår arbetet med att spränga fram tunnlar till nya tunnelbanan. Efter varje sprängning måste berg och tak säkras upp.

Nyhet  Södermalm  2023-01-23
Betongsprutning är ett viktigt arbetsmoment i tunnelbyggen.
Betongsprutning är ett viktigt arbetsmoment i tunnelbyggen.

När man har sprängt loss berg behöver väggar och tak säkras för att förhindra att berg kan lossna. Det sker genom så kallad betongsprutning och är ett viktigt arbetsmoment i tunnelbyggen. En vanligt förekommande metod för bergförstärkning är att man blandar i stålfiber i sprutbetongen för att öka hållfastheten.

När arbetsmomentet ska ske körs betongbilar med färdigblandad betongmassa ner i tunnlarna. Betongen hälls från lastbilen genom en stor tratt till en maskin utrustad med robotteknik, som styrs manuellt och övervakas av personal på plats. Genom lufttryck kan betongmassan sen sprutas på väggar och tak.

När sprutbetong blandad med stålfiber används, måste specifika krav uppfyllas, vilket undersöks genom så kallat urvaskningsprov. Vid urvaskningsprov vägs en viss mängd av sprutbetongen. Därefter sköljer man bort betongblandningen med vatten, så att bara stålfiber och grus kvarstår. Stålfibrerna är magnetiska och fångas enkelt upp med en magnet.

Det tar ungefär 30 minuter för lastbilen att tömma all betong ned i tratten. Under tiden tar man tre prover, ett i början, ett i mitten och ett i slutet. Med det samlade underlaget kan man räkna ut mängden stålfiber i betongen för att kontrollera att kraven uppfylls.

Specifika krav måste uppfyllas när sprutbetong blandad med stålfiber används.
Specifika krav måste uppfyllas när sprutbetong blandad med stålfiber används.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.