Cementläckage på väg 222

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan  2023-01-24

Uppdaterad 2023-02-02 klockan 08.00

Lördag 21 januari, någon gång efter klockan 16.30, läckte cement från tunnelbanans arbetsområde i Nacka ut på angränsande väg 222. Vid cirka klockan 17.45 var vägbanan avspolad. Detta var i höjd med Nacka Forum i riktning mot Värmdö.

Bilar som passerade i samband med läckaget kan ha fått cementstänk. Cementen ser ut som lera men går inte bort med vatten.

Om du är drabbad av cementläckaget

Försök inte att skrapa bort cementen själv då detta kan förvärra skadan. Det är viktigt att skadan åtgärdas av ett auktoriserat företag. Parkera bilen utomhus då parkering i varmluft kan förvärra skadan

Skadeersättning kommer att hanteras av Skanska Sverige AB via deras försäkringsbolag Trygg-Hansa. Om du redan har anmält händelsen till Region Stockholm eller Trygg-Hansa så ska du ha blivit kontaktad av Trygg-Hansa. Onsdag 1 februari skickade Trygg-Hansa e-post med information om hur du ska gå vidare för att få din skada åtgärdad. Kontrollera att e-postutskicket inte har hamnat i din skräppost.

Om du inte har fått e-postutskicket eller inte har anmält skada än, så kontaktar du Trygg-Hansa.

Alla frågor om skadehantering och ersättning besvaras av Trygg-Hansa eller ditt eget försäkringsbolag.

Trygg-Hansa nås på telefon 075 243 6310. Vid kontakt uppge ärendenummer 723 004 5579.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.