130 500 nya bostäder längs nya tunnelbanan

När tunnelbanan byggs ut blir det inte bara nya resvägar för alla som redan bor och jobbar i Stockholm. I de kommuner där tunnelbanan växer fram kommer det också att byggas 130 500 nya bostäder – det innebär hem för över en kvarts miljon personer! 

Nyhet  Nya tunnelbanan  2024-04-17

Stockholm är en av Europas snabbast växande regioner. Idag närmar vi oss 2 500 000 invånare. Ungefär år 2052, alltså när dagens nyfödda är på väg ut på arbetsmarknaden, passerar regionen 3 000 000 invånare.  

– Det behövs både nya bostäder och mer kapacitetsstark kollektivtrafik för att regionen ska kunna växa på ett bra sätt, säger Stefan Persson, avdelningschef på förvaltning för utbyggd tunnelbana.  

Stefan Persson
Stefan Persson.

I dag finns det drygt en miljon bostäder i Stockholms län. Ytterligare 130 500 är alltså ett tillskott på mer än 10 procent.  

– Det är helt nya bostadsområden som växer fram, som Hagastaden, Barkarbystaden och Slakthusområdet. Men det är också förtätningar av befintliga områden, som till exempel i Östberga och Liljeholmen längs med den nya gula linjen, säger Stefan Persson.  

Bakom den stora tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm ligger överenskommelser mellan staten, Region Stockholm och de fyra kommuner där tunnelbanan byggs ut: Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm. De allra flesta bostäderna som tillkommer tack vare tunnelbaneavtalen kommer att ligga i närheten av de nya sträckorna.  

– Väldigt förenklat kan man säga att staten betalar ungefär hälften av utbyggnaden med trängselskattepengar, regionen ansvarar för att bygga tunnelbanan och kommunerna för att se till att de totalt 130 500 bostäderna byggs, säger Stefan Persson. 

Behövs när regionen växer

De senaste årens tillbakagång i ekonomin och kris i byggbranschen har inte påverkat själva tunnelbaneutbygganden i någon större utsträckning. Däremot både byggtakt och försäljningstakt på nybyggda bostäder. Alla de avtalade bostäderna kommer ändå att byggas – för även om konjunkturen är dålig nu kommer de att behövas när regionen växer. 

– Tack vare överenskommelserna har vi en stark grund att stå på. Vi är flera parter som genomför detta tillsammans och alla är överens om att utbyggnad behövs, av både tunnelbanan och bostäderna, avslutar Stefan Persson.  

Antal bostäder enligt avtal

Järfälla: 14 000 

Nacka: 13 500 

Solna: 8 500 

Stockholm: 94 500 

I Stockholms län bor det i snitt två personer i varje lägenhet.  

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00