Därför låter sprängningar olika

Om du bor nära något av nya tunnelbanans arbeten har du säkert hört sprängningar. Men varför låter vissa sprängningar högre än andra? Och varför är vissa korta medan andra pågår i flera sekunder? Sprängexperten Johan Lindberg förklarar.

Nyhet  Nya tunnelbanan  2023-11-06
Kollage: Till vänster ett berg ovan jord som preparerats för laddning. En person i gul byggjacka går på berget. Till höger en explosion i en tunnel. Starkt gult ljud fyller upp tunneln.
Nya tunnelbanans sprängningar låter ibland väldigt olika. Det kan bland annat bero på om det är en sprängning under eller ovan jord. Foto: Mikael Ullén / Region Stockholm.

Det finns många orsaker till att sprängningar låter på olika sätt. Ofta kan det bero på om det är en sprängning över eller under jord.

Olika långa sprängningar

– Största skillnaden på att spränga ovan och under jord är längden på sprängsalvorna. Det beror på att det är trängre nere i tunnlarna och därför behöver man ge berget tid att förflytta sig. När man spränger tunnelsavlor är sprängförloppet vanligtvis mellan 6–8 sekunder, jämfört med ovanjord där sprängförloppet är snabbare, cirka 1 sekund, säger Johan Lindberg, specialist på vibrations- och sprängteknik.

Johan Lindberg, specialist på vibrations- och sprängteknik.
Johan Lindberg, specialist på vibrations- och sprängteknik. Foto: Region Stockholm / Populate

Ibland förekommer även kortare sprängsalvor under jord, till exempel när det bara är lite berg kvar efter att man sprängt en tunnelsalva.

Vid vissa tillfällen behöver man spränga mindre sprängsalvor. Ibland beror det på att bergets kvalitet är sämre i ett område eller att man bygger i närheten av känsliga byggnader eller underjordsanläggningar.

– När man sedan passerat ett sådant område kan man fortsätta med större salvor och sprängningarna kan då upplevas kraftigare än tidigare.

Avståndet till sprängningen

Avståndet har också betydelse. Sprängarbeten som pågår rakt under huset är mer påtagliga. Efter några veckor när tunneln kommit några tiotals meter längre bort upplever man det inte lika kraftigt.

– Generellt är vibrationer från sprängningar kännbara inom 100 meter. Om det är längre bort är det endast ljudet man hör, säger Johan Lindberg.

Nya tunnelbanans tunnlar sprängs åt flera håll samtidigt och ibland kan ett lägre sprängljud bero på att ljudet kommer från en tunnelfront som ligger längre bort.

Olika ljud inomhus och utomhus

En sprängning kan även låta olika beroende var i huset man befinner sig. Men något som påverkar ännu mer är hur huset är grundlagt och vilka material som huset byggts av. Att befinna sig inomhus kan förstärka upplevelsen av en sprängning jämfört om man vistas ute.

– Om du befinner dig inne i ett hus och öppnar fönstret kan det ibland låta mindre. I ett stängt rum förstärks ljudvågorna för att de studsar runt. Men öppnar man fönster eller ytterdörr kan vågorna brytas och man upplever inte sprängningen på samma sätt.

Faktaruta – det påverkar sprängljudet:

  • Laddningsmängd
  • Var det sprängs – ovan eller under jord
  • Avstånd till salvan
  • Byggnadens grundläggning och konstruktion
  • Befinner du dig inomhus får du mer efterklang och lägre bakgrundsljudnivå.
  • Bergets kvalitet

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00