Ditt hus tål mer än du tror

När det mullrar och marken vibrerar är den naturliga reaktionen att något inte står rätt till. Men människan är inte särskilt bra på att avgöra den faktiska påverkan av en sprängning – vi är helt enkelt lite för känsliga.

Nyhet  Nya tunnelbanan  2023-05-11

En vanlig sprängsalva för nya tunnelbanan är laddad med 1,2 ton sprängämnen och när dammet lagt sig har 100–200 kubikmeter berg brutits loss. En salva pågår i 6-7 sekunder uppdelat på flera smällar och några kilo sprängämnen åt gång. Ofta kan sprängningarna kännas och höras en bra bit från tunnlarna. Men bakom varje salva har ett vetenskapligt pussel lagts och sprängningarna dimensioneras efter vad byggnader och anläggningar runt omkring tål – allt för att arbetet ska vara säkert och inte skada hus och människor.  

– När en salva går kan människor och djur uppleva det som att något farligt händer. Det är inte naturligt att marken vibrerar och signalen till kroppen är att vi ska fly. Upplevelsen förstärks av att du hör en smäll. Dessutom kanske du ser att ett glas darrar till, säger Michael Morge, akustiker på nya tunnelbanan. 

Känslighetströskeln för en människa är väldigt låg och enligt de riktvärden som finns får en sprängning skaka cirka 10-100 gånger mer. 

– Komfortvibrationer och vibrationer för byggskador går inte att jämföra rakt av. Men skillnaden är ungefär mellan 10-100 gånger. Dessutom har våra riktvärden en stor marginal mot byggskada. Det är inte så att husen rasar om vi går över gränsen, säger Michael Morge.  

Michael Morge
Michael Morge.

Långt ifrån en jordbävning

Arne Carlsson är skadeutredare på nya tunnelbanan och får ofta prata med privatpersoner och bostadsrättsföreningar som är oroliga för sin fastighet. 

– I ett tidigare projekt hade jag ett ärende i en förening i Vasastan. Vi hade fått rapporter om att det var förfärligt i källaren när en salva gick. Jag åkt dit och kollade på vår mätare samtidigt som en sprängning. Hade jag inte vetat det jag vet hade jag sprungit ut på gatan och trott att hela stan var på väg att rasa. Men mätaren uppmätte bara en femtedel av riktvärdet, säger Arne Carlsson. 

– Man ska inte trivialisera hur folk upplever en sprängning – men kroppen är till för att känna av när det är dags att fly en jordbävning eller jordskred. Den är inte till för att bedöma hållfastheten i ett hus, säger Michael Morge. 

Och det är stor skillnad på en jordbävning och en salva i tunnlarna. 

– När vi spränger uppstår en hög frekvens vilket orsaker en liten rörelse. Vid en jordbävning är det tvärtom. Det uppstår en låg frekvens och en stor förskjutning. Och då kan hus förflytta sig, säger Michael Morge. 

– Förskjutningen på ett hus när vi spränger är knappt ett hårstrås tjocklek. Jag skulle säga att det är omöjligt för en människa att avgöra vad som är skadliga vibrationer, avslutar Michael Morge. 

Den här texten publicerade första gången  2021-03-17

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00