Förslag: Depån för nya Gula linjen hamnar i Älvsjö industriområde

Nu är en lokaliseringsutredning klar och den visar att Älvsjö industriområde är det bästa alternativet att jobba vidare med för en ny depå för tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Förslaget är överlämnat till regionens trafiknämnd, som fattar beslut den 20 februari.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2024-02-15
karta som visar att området i Älvsjö industriområde där nya depån för Gul linje föreslås ligga.
Här, i den orangea markeringen i Älvsjö industriområde, föreslås den nya depån att ligga.

Två tänkbara områden – Västberga industriområde och Älvsjö industriområde – för en ny depå för tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan har kokats ner till ett.

– Vi ser att det finns flera fördelar med att lägga depån i Älvsjö industriområde. Placeringen är lämplig med hänsyn till den linje vi planerar mellan Älsvjö till Frihemsplan. Det är också en plats som passar med stadens långsiktiga planering och eftersom det är ett industriområde störs ett begränsat antal människor när depån är klar och ska användas, säger Johan Brantmark, chef för tunnelbanan till Älvsjö.

Så liten påverkan som möjligt

Nu pågår ett arbete med att utforma hur depån ska se ut och exakt var den ska ligga i Älvsjö industriområde.

– Vår vilja är att byggskedet ska ge så liten påverkan som möjligt på området utifrån vad som är ekonomiskt och tidsmässigt möjligt. Vi tar fram ett förslag på utformning och byggytor i dialog med berörda intressenter och presenterar ett förslag vid nästa samråd senare i vår, säger Johan Brantmark.

När depån föreslås placeras i Älvsjö industriområde finns möjlighet att etablera tunnelborrmaskinen från depåområdet. Det innebär att ytorna som behövs för en arbetstunnel kan bli mindre, en fråga som varit viktigt framför allt runt Älvsjö IP.

– Vi har en bra dialog med Älvsjö AIK och de vet att vi jobbar med att minimera intrånget på de ytor som används för idrottsverksamhet, säger Johan Brantmark.

Vad är en depå:

  • Depån ska hantera de tunnelbanetåg som ska trafikera den nya linjen. Dessutom tillkommer arbetsfordon för underhåll av spår och tunnlar.  
  • En depå behöver bland annat ha verkstadshus, uppställningshallar, tvätthall och andra teknikbyggnader. Vissa delar behöver vara ovan mark, andra kan placeras under mark. 
  •  Det tar 3 – 5 år att bygga depån.

Uppdatering:
20 februari klubbande regionens trafiknämnd igenom förslaget.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.