Halvvägs i planeringen för gula linjen till Älvsjö

Det är mycket som måste vara klart innan det är dags att faktiskt börja bygga en ny tunnelbanelinje. Gula linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö kommer att ge fler resmöjligheter och avlasta dagens kollektivtrafik. Men innan dess krävs det massor av planering och det är många olika aspekter att ta hänsyn till.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2023-06-28
Kollage: Till höger Johan Brantmark, avdelningschef Väst. Till vänster tunnelbanans spårlinjekarta som visar framtida gula linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö.
Johan Brantmark, avdelningschef Väst. Foto: Region Stockholm.

–Vi ska utforma en tunnelbana med minsta möjliga påverkan på människor och miljö, samtidigt ska byggandet ske så smidigt som möjligt. Vi behöver planera noggrant, samla in information om vad som finns under marken, lyssna in vad allmänheten och samhällsaktörer tycker och analysera hur Stockholm ska växa, säger Johan Brantmark, avdelningschef med ansvar för tunnelbanan till Älvsjö.

Under hösten 2023 planerar Region Stockholm för två samråd, ett om var en framtida depå kan ligga och ett om utformningen av tunnelbanan till Älvsjö – var stationerna hamnar, hur linjen planeras gå och vilka arbetsområden som behövs ovan jord. Det är inte helt enkelt att få plats med en ny linje nära tätbebyggda områden, befintliga tunnelbanor och Mälaren, så det är mycket som behöver vägas in.

–Under samråden ger vi information och samlar in synpunkter från allmänhet och samhällsaktörer. I slutet av året kommer vi att presentera ett par olika alternativ på platser för en depå och i det andra samrådet planerar vi att berätta mer om byggskedet och om hur omgivningen påverkas, och även om hur grundvattnet påverkas och vilka skyddsåtgärder vi planerar, säger Johan Brantmark.

Läs mer om tunnelbanan till Älvsjö. Du kan också anmäla dig till ett nystartat nyhetsbrev.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00