Klart förbi Citybanan

Nu är tunnelbanesprängningarna nära pendeltågstunnlarna i Vasastaden klara.

Nyhet  Arenastaden, Nya tunnelbanan  2024-04-11
Kollage: Bild till vänster visar en tunnel med en borrigg och till höger syns en tunnel med  spår. En person med orangea kläder går genom tunneln.
Nya tunnelbanan i Hagastaden korsar Citybanans tunnlar. Foto: LIZAFOTO Liza Simonsson/Region Stockholm

Du har säkert inte märkt något, men med stor noggrannhet och anpassning har nya tunnelbanans tunnlar sprängts klart precis i närheten av Citybanan där pendeltågen går. Under arbetsperioden har pendeltågen ibland fått vänta på stationen 2–3 minuter extra en gång om dagen, för att inte passera i samband med en sprängning.

Det är tre tunnelbanetunnlar som har byggts – en för tågen söderut, en för tågen norrut och en tunnel för service. Arbetet har pågått ungefär ett år och det som gjort arbetet så komplicerat är att tunnelbanans tunnlar går så pass nära pendeltågets. Som minst är det strax under fem meter berg mellan tunnlarna.

Anledningen till att bygga så nära är för att det måste finnas tillräckligt med berg ovanför tunnelbanetunnlarna. Att gå under Citybanan var inte ett alternativ.

– Det skulle gett en för brant lutning på tunneln när den möter den befintliga tunnelbanan vid Odenplan, säger Mats Hjelm, biträdande projektledare på tunnelbanan till Arenastaden. Vi har fått jobba med små sprängladdningar och med knappt halva hastigheten mot normalt. Men så är det när man bygger nytt mitt i en storstad.

Mats Hjelm

Det viktigaste arbetsverktyget för Mats Hjelm och hans kollegor har varit vibrationsmätarna. Bergets rörelser vid sprängning har jämförts med beräknade gränsvärden på vad tunnlarna klarar. Gränsvärdena har naturligtvis varit satta med goda marginaler så att säkerheten för pendeltågstunnlarna inte ska påverkas.

– Och efter varje sprängning har vi besiktigat tågtunneln. Den lilla risk som funnits är att vibrationerna gjort att något trillat ner från tunneltaket, men själva tågspåren ligger på spårballast, de rör sig inte, säger Mats Hjelm.

– Det är alltid på allvar när man spränger, men förbi Citybanan har ytterligare ett snäpp allvar gällt. Därför har vi haft säkerhetsmarginaler på våra säkerhetsmarginaler, avslutar han.

Det finns fler ställen där tunnlar går nära varandra. Här kan du läsa mer om det: Så sprängs tunnlar försiktigt.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00