Kontraktet hävt för berg- och anläggnings-entreprenaden i Barkarby

Nya tunnelbanan häver kontraktet på den stora berg-och anläggningsentreprenaden för tunneln mellan Akalla och Barkarby.

Nyhet  Barkarby, Nya tunnelbanan  2023-08-08

Måndagen den 7 augusti beslöt förvaltning för utbyggd tunnelbana att häva kontraktet för berg- och anläggningsentreprenaden i Barkarby med SBT Sverige AB. Hävningen kommer efter en längre tid av problem, där SBT Sverige AB inte har kunnat leva upp till kontraktsvillkoren.

Det är en mycket olycklig situation och vi jobbar nu för att så snabbt som möjligt kunna vara i gång med arbeten i Barkarby igen, säger Niklas Bergman, förvaltningschef på Region Stockholm.

Inte klara i tid

Under de senaste två åren har en mängd frågor aktualiserats så som ändrings- och tilläggsarbeten, krav på vite och stridiga fakturor. Arbetsmiljöarbetet från entreprenören har brustit och produktionstidplaner har inte levererats enligt kontraktskraven. För att reda ut situationen tecknades en överenskommelse i november 2022 som reglerade alla krav och öppna frågeställningar till och med maj 2022. I överenskommelsen sattes också nya deltider för SBT Sverige AB:s kvarvarande arbeten i Järfällatunneln.

Idag kan vi konstatera att flera överenskomna leveranser inte är klara i tid och sedan i maj i år har produktionen så gott som stått stilla. Men grunderna för hävningen av kontraktet är flera. I fredags valde SBT Sverige AB att häva kontraktet med hänvisning till uteblivna betalningar. Det är ett felaktigt påstående och SBT:s hävning betraktar vi som obefogad. SBT:s hävning utgör i sig ett väsentligt kontraktsbrott.

Även arbetsmiljöarbetet har brustit och man har inte haft förmåga att leverera produktionstidplaner. Den slutbesiktning som gjordes den 7 juli 2023 fick avbrytas, då arbeten som skulle överlämnas inte var färdigställda, säger Niklas Bergman.

Vad händer nu?

– Det här är en ny och mycket ovanlig situation. Det viktigaste för oss nu är att få igång arbetena så snabbt som möjligt, så att bygget kan fortsätta. Vi kommer nu att analysera situationen och se hur vi kan hantera den på bästa sätt, säger Niklas Bergman.

Kommer detta att påverka tiden för trafikstart?

– Vi har redan en tajt tidplan och det finns förstås en risk att det här påverkar negativt. Men vi kommer att göra vårt absolut bästa för att påverkan ska bli så minimal som möjligt, inte minst eftersom tid är pengar, säger Niklas Bergman.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00