Östligaste tunnelsalvan sprängd

Blå linje ska få en ny slutstation i Nacka. Nu är den sista biten tunnel i öster färdigsprängd. Här ska tågen parkeras över natten för att smidigt kunna ta resenärer till jobb och skola i morgonrusningen.

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan  2023-05-09
Så långt österut i nya tunnelbanan man komma - bara en kort bit ifrån den framtida stationen Nacka. 

Vid alla slutstationer i tunnelbanan behöver tågen kunna vända. I Nacka kommer spåren att fortsätta en bit förbi stationen. Här finns plats för 6 stillastående tåg.  

Karta som visar var den blåa linjen till nacka ska gå.
Blå linje till Nacka får tre stopp i Nacka. Stationerna Sickla, Järla och Nacka.

Det är när trafiken stannar på natten som de viktiga timmarna för underhåll inleds. Då ska både tåg och spår städas och servas för att trafiken ska kunna fortsätta gå tryggt ännu ett dygn.  

– Uppställningsplatserna behövs, för annars hade tågen behövt köras till Nacka från någon depå långt bort och sen avgå från Nacka tidigt på morgonen. Då försvinner viktig tid för underhåll av spåren, säger Henrik Unosson, projektledare på Region Stockholm.  

Henrik Unosson, projektledare Region Stockholm

Nu är alltså hela tunneldelen för parkering av tåg utsprängd, men ännu är det många salvor kvar innan hela sträckan från Kungsträdgården till Nacka är klar.

På den här kartan kan du se var arbetet pågår just nu.

2024 fortsätter jobbet med att omvandla de kala bergrummen till tunnelbana. 2030 är det trafikstart för Blå linje till Nacka.  

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00